Na roditeljskem sestanku Bele skupine je bila podana pobuda staršev, da ponovno uredimo Gozdno igralnico po nedavnem neljubem dogodku.

Iskreno se zahvaljujemo staršem, ki so si vzeli čas in prišli z dobro voljo, stroji in orodjem, ter pomagati pri pripravi in ureditvi naše GOZDNE IGRALNICE.

Hvala za vaš čas in ves trud, ki ste ga vložili. S skupnimi močmi nam je uspelo.

Otroci so bili navdušeni.

Strokovni delavci Vrtca Dobrna