V Rdeči skupini smo junij namenili spoznavanju čutil in s čutili. Najprej smo ob literaturi in ilustracijah spoznali posamezno čutilo in njegovo funkcijo. Otroci so čutila vsakodnevno uporabljali ob različnih usmerjenih in spontanih dejavnostih v igralnici in na prostem.

Sluh smo preizkušali in razvijali ob poslušanju različnih zvokov (živali, inštrumenti, prevozna sredstva…). Vonjali smo različne dišave, zelišča, začimbe…

Okušali smo različno sadje, zelenjavo in tipali skrite predmete v škatli.

Izvedli smo skupno dejavnost Čutno pot. Otroci so z bosimi nogami hodili po različnih površinah in materialih.

Ob zaključku šolskega otrokom in  vam spoštovani starši Rdeče igralnice želiva lepo  brezskrbno in predvsem zdravo poletje.

                                                                                                                        Mihaela in Jerneja