Pogovarjali smo se o počutju, čustvih in čutilih. Igrali smo se različne igre, kjer so otroci izrazili svoje počutje in čustva. Svoje počutju so tudi likovno izražali…

S čutili smo spoznavali okolico v igralnici in zunaj. V naravi smo poslušali, vonjali, gledali, tipali. V igralnici pa smo preizkušali še okus. Na igrišču vrtca pa so otroci hodili po čutni poti, preizkušali svoj sluh in vonj…

Več v galeriji….

Urška Mastnak