PROGRAMI V VRTCU DOBRNA

Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo zakonsko osnovo, starost otrok, želje staršev in prostorske zmogljivosti.

V Vrtcu Dobrna izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih:

  • dnevne programe – največ 9 ur dnevno,
  • poldnevne programe – 4 do 6 ur dnevno,

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Glede na starost otrok:

  • prvo starostno obdobje: otroci v starosti od dopolnjenega 11. meseca do treh let in
  • drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.

Glede na vrsto oddelka:

  • homogeni – otroci se po starosti razlikujejo največ za eno leto,
  • heterogeni – otroci so po starosti eno, dve ali celo tri leta,
  • kombinirani – otroci obeh starostnih skupin.

Program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno prisotnostjo vsaj 6 ur dnevno, v kombiniranem oddelku vsaj 5 ur in v oddelkih II. starostnega obdobja vsaj 4 ure. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja z urnikom posameznega zaposlenega in se preko leta spreminja zaradi organizacijskih potreb.

 

 

KONTAKT

Vrtec Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Vodja vrtca – (03) 828 3 170 E-naslov: vodja@vrtec-dobrna.si