Naš 3 letni mednarodni projekt Erasmus+ projekta E. A. R. T. H. se počasi zaključuje. V tem času smo izvedli veliko različnih dogodkov, srečanj in aktivnosti. V našem vrtcu smo se vseskozi trudili uresničevati cilje projekta  in jih vključevati v naše letne delovne načrte. V sklopu projekta so bila organizirana 3  projektna srečanja. Zaključno srečanje partnerskih vrtcev je potekalo med 8. in 11. 5. pri nas na Dobrni. Gostom smo želeli v kar najlepši luči prikazati delo v našem vrtcu in primere dobrih praks.

Gostje so že v nedeljo prispeli v Slovenijo, najprej v Ljubljano, saj so njihove letalske povezave bile zelo različne. Veseli smo bili ponovnega srečanja in tudi gostje so bili navdušeni nad našim glavnim mestom. Za večino njih je bil to prvi obisk Slovenije.

V ponedeljek so prispeli na Dobrno, kje smo jim pripravili dobrodošlico. Vrtčevski pevski zbor jih je sprejel v avli vrtca in jim pripravil kratek program, kjer so lahko sodelovali tudi sami, saj nekatere pesmi poznajo tudi v njihovem jeziku. Sledil je ogled vrtčevskih skupin, igrišča, kuhinje, obiskali smo tudi nekaj razredov osnovne šole. Gostom smo predstavili naš izobraževalni sistem, način dela in cilje kurikuluma. Skupaj smo evalvirali uspešnost projekta in njegovo diseminacijo. Popoldne pa smo se z gosti peš odpravili skozi kraj do domačije Lamperček. Gostje so tako lahko doživeli in občudovali naravo, ki nas obkroža in ki je v našem projektu pomemben faktor.

Naslednji dan so se gostje, skupaj z otroki starejših skupin odpravili v našo gozdno igralnico, kjer smo jim predstavili gozdno pedagogiko, ki jo v našem vrtcu izvajamo že nekaj let, v njihovih vrtcih pa te prakse nimajo, saj nimajo niti pogojev zanjo. Otroci so jih vključili v igro in z njimi navezali kontakt, čeprav ne govorimo istih jezikov. Goste smo odpeljali tudi v Vitanje, kje smo si ogledali Center Noordung. V popoldanskem času pa so se na pridružili na našem tradicionalnem Želodkovem športnem popoldnevu. Dogodek je bil organiziran kot orientacijski pohod otrok in staršev po bližnji okolici vrtca. Mlajši otroci so imeli krajšo pot z manj postajami, starejši pa so se morali orientirati in iskati pot mimo različnih življenjskih okolij živali  (ribnik, gozd, travnik, čebelnjak,…). Gostje so z zanimanjem spremljali našo pot in opazovali sodelovanje staršev in otrok pri izvajanju nalog. Nad dogodkom so bili navdušeni in verjamemo, da bodo nekaj podobnega implementirali v svoje prakse.

Celoten projekt E. A. R. T. H. temelji na ciljih ekologije in varovanja narave, zato tudi v našem vrtcu že dlje časa tem temam posvečamo veliko pozornosti. Trudimo se uporabljati veliko nestrukuriranih in odpadnih materialov. Na takšen način smo pripravili tudi našo Mini olimpijado. Otroci so izdelali zastave skupin in jih izobesili na šolskem igrišču. Po skupnem ogrevanju pa so se pomirili v različnih gibalnih aktivnostih, ki so bile povezane s projektnimi državami. Vsak sklop gibalnih nalog je bil v barvah držav in vsi rekviziti izdelani iz naravnih  ter odpadnih materialov. Tako smo želeli prikazati pomen in načine ponovne uporabe materialov. Otroci so uživali ob urjenju svojih gibalnih veščin in hkrati utrjevali znanje o simbolih in značilnostih držav. Gostje so bili navdušeni nad kreativnostjo in inovativnostjo naših strokovnih delavk. Ob zaključku so tudi podelili medalje vsem sodelujočim.

Zadnja dneva srečanja smo s partnerji obiskali tudi mestni vrtec v Celju. Tako smo lažje primerjali sisteme in pogoje dela v različnih okoljih. Dotaknili smo se nekaterih tem in problematik s katerimi se strokovni delavci srečujemo pri svojem delu tako v Sloveniji kot drugih državah. Sprehodili smo se do hiške na drevesu in si ogledali staro mestno jedro. Tako se je naše druženje zaključilo.

Menimo, da smo strokovnim delavcem iz tujih vrtcev v teh nekaj dneh dobro predstavili naš vrtec, sistem dela in jim omogočili, da so spoznali lepote Dobrne in Slovenije nasploh. Takšni dogodki so lahko tudi odlična promocija naših krajev in države. Verjamemo, da so se pri nas dobro počutili in se bodo morda kdaj vrnili tudi kot turisti. Zagotovo pa bodo dober glas o vrtcu in Dobrni ponesli v svoja okolja.

 

Dostopnost