PROGRAMI V VRTCU DOBRNA

Pri razporejanju otrok v oddelke upoštevamo zakonsko osnovo, starost otrok, želje staršev in prostorske zmogljivosti.
V Vrtcu Dobrna izvajamo v skladu z Zakonom o vrtcih:
• dnevni program – največ 9 ur dnevno,
Dnevni program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Glede na starost otrok:
• prvo starostno obdobje: otroci v starosti od dopolnjenega 11. meseca do treh let in
• drugo starostno obdobje: otroci v starosti od treh let do vstopa v šolo.
Glede na vrsto oddelka:
• homogeni – otroci se po starosti razlikujejo največ za eno leto,
• heterogeni – otroci so po starosti eno, dve ali celo tri leta,
• kombinirani – otroci obeh starostnih skupin.
Program izvajata vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja. Dnevni program v oddelkih I. starostnega obdobja izvajata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice s sočasno prisotnostjo vsaj 6 ur dnevno, v kombiniranem oddelku vsaj 5 ur in v oddelkih II. starostnega obdobja vsaj 4 ure. Sočasna prisotnost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja se zagotavlja z urnikom posameznega zaposlenega in se preko leta spreminja zaradi organizacijskih potreb.

KONTAKT

Vrtec Dobrna
Dobrna 1, 3204 Dobrna
Vodja vrtca – (03) 828 3 170 E-naslov: vodja@vrtec-dobrna.si

Dostopnost