Maj v rdeči skupini

Maj v rdeči skupini

V skupini najmlajših smo ves mesec maj namenili gibanju in gibalnim dejavnostim. Vsakodnevno smo po zajtrku izvajali gibalne minutke z ali  brez rekvizitov s poudarkom na izvajanju naravnih oblik gibanja. Gibali smo se v igralnici, avli in na prostem, otroci pa so...
April v rdeči skupini

April v rdeči skupini

Aprila smo v rdeči skupini več časa namenili odpadnemu in naravnemu materialu ter ugotavljali kaj lahko z njim počnemo in kako ga lahko ponovno uporabimo. Otroci so bili radovedni, odpadni in naravni material so najprej opazovali in tipali, nato pa ga prenašali,...
Marec v rdeči skupini

Marec v rdeči skupini

V marcu smo veliko časa namenili spoznavanju sebe, svojih bližnjih, vrstnikov ter preko socialnih iger gradili dobre medsebojne odnose. Otroke so plakati družin v igralnici navdušili, vsakodnevno so jih radovedno opazovali, jih primerjali in se ob njih zabavali. Ob...
Mali raziskovalci

Mali raziskovalci

Januar smo v rdeči igralnici namenili raziskovanju vode. Otroci so hladno in toplo vodo tipali, jo okušali ter opazovali kaj plava in kaj se potopi. Z vodo so se igrali, jo prelivali, z njo polnili lončke… Spoznali so njene lastnosti in različna agregatna stanja....