Uvajanje v vrtec je lahko zelo stresno tako za otroka kot za starše. Ključno je, da starši zaupate vzgojiteljicam, predvsem pa svojemu otroku, da bo zmogel. Otroci imajo sicer različne potrebe, za veliko večino pa je proces uvajanja neobhoden.

Za otroka je družina primarna celica. Z vključitvijo v vrtec, se prvič njegovo socialno okolje prične povečevati. Marsikdo od vas, bo prvič zaupal svojega otroka nekomu drugemu, na začetku za 20 minut, kasneje za uro ali dve, konec tedna ali 14 dni pa že za celo dopoldne.  Pri petih letih pa bo vaš otrok od doma odšel za tri dni v Vrtec v naravo. Otrok si bo tekom svojega življena zelo širil socialno okolje (vstop v OŠ, v SŠ, fakulteta, delovno mesto…).

Zato je proces uvajanja za otroka tako zelo pomemben, saj je vrtec zanj popolnoma novo okolje, ki zahteva nekatere nove veščine in spretnosti. Gre za zelo strukturirano okolje, z določeno rutino in pravili. Proces uvajanja je pomemben prav zato, ker z njim otroku olajšamo prehod in omogočimo privajanje na novo situacijo.

Rutina oz. ritem je za otroka zelo pomemben. Prav je, da ga pričnete navajati na vrčevski ritem. Zajtrk ob 8.00 oz. drseči zajtrk od 7.30 – 8.30, kosilo okrog 11.30 – 12.30 ter počitek do 14. 00 – 14.30.

V našem vrtcu spodbujamo in priporočamo uvajanje otroka po modelu petdnevnega uvajanja.

Ob uvajanju bodite starši mirni in zaupajte otroku, da je dovolj močan, da bo zmogel. Pomembno je, da starši vzpostavite zaupanje tudi v vrtec in v vzgojiteljice. Če sami ne boste zaupali, da dajete otroka v varne roke, bodo na nek način to začutili tudi otroci in bodo zato tudi sami bolj tesnobni.

Starši lahko vsaj malo pripravite otroka na vstop v vrtec. Zelo majhen otrok še ne zmore predvidevati, kaj se bo dogajalo v vrtcu, zato je dobro, da gre pogledat, kje je vrtec in kako je tam. Lahko se sprehodite mimo vrtca ali greste igrat na bližnje igrišče, lahko se z njim, tudi če še ne govori veliko, pogovarjate o tem, kaj se bo v vrtcu dogajalo. Otrok najbrž ne bo razumel vsega, a bo v vašem tonu glasu začutil, da mu želite dobro in da bo vse v redu. Razumel bo, da ga na nekaj pripravljate. To lahko naredite tudi skozi igro vlog. Za nekatere otroke bo zagotovo primeren tudi ogled kakšnega posnetka ali fotografij npr. spletna stran našega vrtca, na katerem bo videl dogajanje v vrtcu.

Svetovalna delavka, Suzana Adamič

 

Dostopnost