Otroci bele skupine zelo radi obiskujejo gozd. Gozd je za otroke prostor, ki je poln izzivov, raziskovanj in učnih trenutkov. V gozdu si otrok in okolje zaupata, se dopolnjujeta. Gozd omogoči otroku svobodo  raziskovanja, gibanja in igre.

Otroci  spoznavajo drevesne vrste, rastline, živali, gozdna tla. Prav tako osmislijo še tako preprost list ali vejico, vejo in v njihovi domišljiji postane sredstvo za igro. V gozdu spodbujamo  prosto igro, veliko gibanja, raziskovanje, ustvarjalnost, gradimo otrokovo samozavest in socialne veščine.

Mateja Kos

Dostopnost